مناطق آزاد صندوق مشارکتی ضمانت و حمایت از فعالین اقتصادی تاسیس می کنند

با برگزاری اولین نشست هیات موسس «صندوق حمایت و ضمانت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و واحدهای کسب و کار مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه  اقتصادی» گام های اولیه تاسیس این صندوق برداشته شد. 

به گزارش فرینا، اکبر افتخاری معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست تسهیل در فرآیند فعالیت تولید کنندگان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد را از جمله اهداف این معاونت ذکر کرد و گفت: موضوع فعالیت این صندوق در مناطق آزاد ؛کمک به بهبود محیط کسب و کار و فراهم سازی زمینه های توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد و کاهش ریسک های مالی و عملیاتی، اعتبار سنجی واحدها و اعتباردهی به آنها است.
وی تاکید کرد: این صندوق باید متناسب با ادبیات کسب و کار در مناطق آزاد فعالیت کند.
افتخاری ادامه داد: فعالین اقتصادی در مناطق آزاد نیازمند پشتوانه اقتصادی هستند و راه اندازی صندوق حمایت و ضمانت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و واحدهای کسب و کار در مناطق آزاد می توانند این فقدان را جبران کند.
در این نشست مقرر شد هر یک از نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد نسبت به اعلام رسمی میزان مشارکت (ریالی) در تشکیل سرمایه اولیه «صندوق حمایت و ضمانت» در کوتاه ترین زمان اقدام کنند. همچنین درباره محل استقرار صندوق در مناطق آزاد نیز تصمیم گیری نمایند. 
هریک از نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری سازمان های مناطق آزاد نیز در این نشست نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تصویب اساسنامه این صندوق ارائه دادند.
به گزارش فرینا، در این نشست که با هدف بررسی و تصویب کلیات اساسنامه تاسیس «صندوق حمایت و ضمانت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و واحدهای کسب و کار مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه  اقتصادی» برگزار شد، اکبر افتخاری معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی، معاونین سرمایه گذاری و مدیران شرکت های سرمایه گذاری در سازمان های مناطق آزاد کشور حضور داشتند.
 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو