روشهای مختلف واگذاری متناسب با اقتضائات برای افزایش اثربخشی واگذاریها بهره بگیریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری، استفاده از روش های مختلف واگذاری متناسب با اقتضائات را عامل مهمی در افزایش اثربخشی واگذاریها دانست.

به گزارش فرینا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در جلسه هیات واگذاری، ضمن بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاریها، انجام کالبدشکافی موشکافانه و آسیب شناسی از خصوصی سازی های انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.
دژپسند واگذاری با مکانیزم ایجاد"شرکتهای تعاونی سهامی عام فراگیر"، واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل 44 قانون اساسی را از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدل های مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح می شود.
وی در خصوص استفاده از ظرفیت اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان "شرکتهای تعاونی سهامی عام فراگیر" بعنوان یک نهاد غیر دولتی اما منبعث از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت: این نهاد، زمینه ساز افزایش مشارکت قشرهای مختلف آحاد جامعه می شود و می تواند ضمن تقویت انجمن های صنفی، به ماندگاری و پایداری این حوزه نیز کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاریخچه ای از فرآیند شکل گیری خصوصی سازی از سالهای آغازین نظام جمهوری اسلامی گفت: حضرت امام (ره) از سال 1363 بر واگذاری فعالیتهایی که بخش خصوصی و بازار می توانستند انجام دهند، تاکید داشتند اما به دلیل شرایط جنگی آن زمان، امکان اجرای آن وجود نداشت.
دژپسند افزود: در ادامه اجرای خصوصی سازی ها، واگذاریها با اجرای طرح سهام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری آغاز شد ولی آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم. 
وی گفت: در سالهای اخیر واگذاری برخی شرکتها و بنگاهها علیرغم لحاظ تمامی فرآیندهای قانونی، به دلیل شروط گذاشته شده، با چالش هایی روبه رو شد و در ادامه در برخی ازآنها بحرانهای کارگری پدید آمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه، دولتی بودن بسیاری از واحدها و بنگاهها برازنده دولت نیست، خاطرنشان کرد: ضمن تسریع در خصوصی سازی این بنگاهها، اهداف تعیین شده در خصوصی سازی باید با حداکثر اثربخشی، حداقل حاشیه ها را ایجاد نماید.
در پایان دژپسند دستور داد ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای هیات واگذاری، جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص افزایش اثربخشی واگذاریها، جلسه آتی هیات دو هفته آینده برگزار شود.
گفتنی است، در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری، اعضای هیات پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء و بازنگری نحوه واگذاریها ارایه کردند.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو