برگزاری نشست تعالی بخشی به فضای اقتصادی صنعت کشاورزی منطقه آزاد اروند

نشست مشترك واحد آموزش با روساي ادارات جهاد کشاورزی و شيلات شهرستان های آبادان و خرمشهر برگزار شد.

به گزارش فرینا؛ این نشست با محوریت ایجاد فصل مشترک همکاری در حوزه پژوهش و آموزش و در راستای تعالی بخشی به فضای اقتصادی بخش های مختلف صنعت کشاورزی تشکیل شد.

مدیر آموزش تعالی و بلوغ کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند با توجه به اهمیت و نقش اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد اروند آمادگی این را دارد تا با توجه به نیازهای پژوهشی و آموزشی بخش کشاورزی و صنایع وابسته، حمایت خود را از برنامه های آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی که در حوزه آموزش های کسب و کارها محسوب می شود انجام دهد.

علی الیاسی خاطرنشان کرد: صنعت کشاورزی می تواند یکی از مهم ترین صنایع در ایجاد بالندگی اقتصاد منطقه باشد و برای برون رفت از بحران های اقتصادی باید این بخش را از ارکان اصلی توسعه به شمار آورد.

خبرنگار منطقه آزاد اروند امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو