«مدیر گردشگری» دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور منصوب شد

با حکم معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مدیر گردشگری و میراث فرهنگی» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش فرینا، «محمدرضا رستمی» در این حکم «حسین اله بداشتی» را به عنوان «مدیر گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب کرد.
رستمی در بخشی از حكم خود خطاب به اله بداشتی آورده است: «سیاستگذاری، هدایت، ارزیابی و نظارت بر عملكرد حوزه مدیریت مربوطه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مستلزم بینش، نگرش و رفتاری خردمندانه، مشاركت جو، مولد و توسعه طلب با رویكرد توسعه پایدار جوامع محلی است كه باید سرلوحه اقدامات و تلاش های جناب عالی و همكارانتان قرار گیرد.
انتظار می رود؛ مجموعه سیاست ها، برنامه ها  وفعالیت های تحت تصدی خود را بر اساس قوانین، مقررات و اسناد فرادستی در چارچوب وظایف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و تنظیم و با تشریک مساعی در ساحت فرابخشی، میان بخشی و بخشی گردشگری و میراث فرهنگی، برای انجام آنها اقدام فرمایید.
با شایستگی‌های که از شما سراغ می‌رود، بی شک از همه به دانش و توانایی خود را برای انجام وظایف محوله و خدمت موثر در جهت تحقق اهداف عالی «معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق» دبیرخانه، به کار خواهید گرفت.
از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون جنابعالی را در مسیر توسعه پایدار گردشگری و میراث فرهنگی، اقتصاد خلاق و ارتقای سطح زندگی سالم شهروندان ارجمند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مسئلت دارم.»
 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو