حضور کارشناسان حوزه های مختلف گامی در جهت توسعه نظری منطقه است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: سنت دعوت از کارشناسان حوزه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و استفاده از نظریات، تجربیات و آرائشان در جهت توسعه نظری منطقه، می تواند به مدیریت توسعه مند در حوزه منطقه آزاد اروند کمک شایانی کند.

به گزارش فرینا؛ در نشستی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، معاونین و مدیران این سازمان با محمدعطریان فر برگزار شد، اسماعیل زمانی سنت دعوت از کارشناسان حوزه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و استفاده از نظریات، تجربیات و آرائشان در جهت توسعه نظری منطقه، را کمک شایانی به مدیریت توسعه مند در حوزه منطقه آزاد اروند عنوان کرد.

زمانی اجرای مدیریت توسعه محور بعنوان الگوی مدیریتی در منطقه را از اهداف این سازمان دانست و افزود: دعوت از چهره های تأثیر گذار ملی را باید تبدیل به یک جریان در منطقه نمود تا در رشد و توسعه نظریات مدیران موثر واقع شود.

عطریان فر در راستای گفتمان با خبرنگاران و موضوع اصلی این دو نشست که هم اندیشی تأثیر تحریم ها و نقش رسانه ها در همگرایی ملی بود؛ تصریح کرد: باور من بر این است نظریه برپایی مناطق آزاد تجربه پنج دهه گذشته دنیا است و کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشته اند موضوع نظریه مناطق آزاد را تجربه کرده اند؛ اگر بخواهیم به زبان امروز از آن سخن بگوئیم در مباحث کلی مدیریتی، مناطق آزاد همان استارتاپ ها هستند.

مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: نظریه اقتصادی که پشتوانه تحرک در مناطق آزاد از آن نام برده می شود متکی به یک نظریه و فلسفه سیاسی لیبرال در حوزه اقتصاد است که این مقوله را خلق، حمایت و عملیاتی کرده؛ تجربه ایران بعد از جنگ در حوزه مناطق آزاد یک نوع گرته برداری از این تجربه جهانی است که بطور کامل نیز اجرا نشده است.

عطریان فر افرادی که در مناطق آزاد مسئولیتی پیدا می کنند را با چالش هایی از قبیل مفاهمه با دستگاه ها و نهاد های دیگر روبه رو دید که به گفته وی زمان خواهد برد تا این موانع رفع شود.

باورها باعث حرکت است و هرگز بدون در نظر گرفتن آنها توفیقی پیدا نخواهیم کرد؛ عطریان فر با بیان این جمله افزود: موفقیت هایی که در منطقه کسب کرده اید را اگر بازنگری کنید، آنجایی که توفیقات قابل توجهی به دست آورده اید حتما ریشه اش باز می گردد به اراده مستحکمی که باور، هدایت و حمایت کرده اید.

او گفت: مدیران مناطق آزاد در بستری کار می کنند که با یک سوء تفاهم گسترده دولتی مواجه هستند و با گرفتاری های متعدد فرهنگی، درگیری های سیاسی و… که وقت مدیریت ارشد را می گیرند دست به گریبانند که اگر این گرفتاری ها نباشد مدیران مربوطه قطعا گام های بلند تری در جهت توسعه مناطق می توانند بردارند.

در ادامه جلسه نیز معاونت های مختلف و مدیران مربوطه به بیان نقطه نظرات خود در راستای بهبود وضعیت کنونی پرداختند.

خبرنگار منطقه آزاد اروند امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو