ارتقاء سطح خدمات و ایمنی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از پایش خدمات ارائه شده در این مجموعه با هدف بهبود کمی و کیفی خدمت رسانی خبر داد.

به گزارش فرینا، مجتبی شمس نژاد با اشاره به اینکه رعایت و پیاده سازی کلیه دستورالعمل ها و قوانین وضع شده داخلی و بین المللی در صنعت فرودگاهی در دستور کار مجموعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار دارد اظهار داشت: در همین راستا و با توجه به ضمیمه ١٤ کنوانسیون شیکاگو و سند ٩٧٧٤ ایکائو اقدامات لازم برای دریافت گواهینامه فرودگاهی فرودگاه بین المللی امام (ره) انجام گرفت و این گواهینامه در بهمن ماه سال گذشته از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت شد.

شمس نژاد گفت: گواهینامه فرودگاهی برای بازه زمانی یکساله صادر می شود و هم اکنون در حال همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری برای تمدید گواهینامه فرودگاهی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) هستیم و اقدامات لازم برای این منظور در حال انجام است.

وی افزود: راه اندازی اداره ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست (HSE) با هدف به حداقل رساندن تاثیر فعالیت ها بر محیط زیست و حفظ ایمنی افراد و تجهیزاتی که در شهر فرودگاهی حضور دارند از دیگر اقدامات صورت گرفته در این مجموعه برای ارتقاء سطح ایمنی است.

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه تاکنون تنها خدمات ارائه شده در ترمینال مسافری شهر فرودگاهی مورد بررسی و پایش قرار می گرفت افزود: بر اساس سیاست های جدید شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) که از سوی مدیرعامل این مجموعه ابلاغ شده کلیه خدمات ارائه شده در بخش های مختلف شهر فرودگاهی شامل پهنه هوانوردی و منطقه آزاد تجاری توسط دفتر ایمنی و تضمین کیفیت پایش خواهند شد تا شاهد رشد کمی و کیفی این خدمات در تمام مجموعه باشیم.

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو