الزام مدیریت منطبق با (موج سوم و چهارم)

  • يکشنبه 31 شهريور 1398 - 13:04
  • سرمقاله
  • 0 دیدگاه

تاریخ تحول بشر دو انقلاب و موج مدیریتی را سپری کرده است و هر موج و انقلاب باعث ایجاد شرایط و ویژگیهای خاص اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شده است که متفکر بزرگی چون «تافلر» آنان را در کتاب های شوک در آینده ـ موج سوم ـ ثروت انقلابی به تحریر درآورده است که مطالعه هرسه کتاب به مدیران توصیه شده و از الزامات است و علت آن ایجاد تغییر در «نگاه و نگرش خواهد بود» هر موج و انقلاب مدیریتی دارای زمان مشخص و معینی می باشد و پاسخگوی مطالبات و دارای هارمونی با نگرش های آن زمانه می باشد و انجام سازوکارهای مرتبط مدیریتی باعث پیشرفت و حصول نتایج مطلوب شده است و عدم توجه به بکارگیری شرایط مدیریتی با موج ایجاد شده یعنی شنا کردن در خلاف جهت رودخانه .
انقلاب و موج اول که انقلاب کشاورزی بود شرایطی ایجاد کرد که «شکارگری» پایان یافت و در موج دوم که انقلاب صنعتی بود توجه به ماشین و فرآیندهای لازمه و استفاده از نیروی کار متخصص از الزامات مدیریتی بود. اکنون که در «موج سوم» هستیم  انقلاب الکترونیکی و تکنولوژی رخ داده است توجه به اهمیت نظم رنگ باخته است و اهمیت به بی نظمی و رویدادهای تصادفی و اشوب اهمیت یافته اند در موج سوم نقش مدیریت نیوتنی و توجه به خطی بودن پدیده ها و برنامه ریزی قابل پیش بینی در رسیدن به اهداف جای خود را به «مدیریت کوانتومی» و نظریه نسبیت داده اند از مهمترین شاخصه ها و ویژگی های مدیریتی مورد نیاز در موج سوم عبارتند از:

1) علاوه بر سودآفرینی باید در مقابل محیط زیست و مسائل اخلاقی و سیاسی و نژادی و اجتماعی احساس مسولیت نمود

2) باید در محیط فیزیکی سازمان ها تحول ایجاد کرد 

3) تحلیل اطلاعات و صحت اطلاعات بسیار مهم است 

4) تسریع در تصمیم گیری ها و دوری از 7 عامل که قاتلان تصمیم گیری نامیده می شوند

5) توجه و داشتن برنامه در «نمادگرایی مدیریتی»

 6) داشتن مهارت متقاعد سازی و اعتماد سازی سازمانی

7) جایگزینی تفویض اختیار به جای کنترل

8) شفافیت در عملکرد و ایجاد شبکه مدیریتی بجای سلسله مراتب مدیریتی و ماتریسی شدن سازمان ها 

9 ) از بین بردن تمرکز مدیریتی و کم اهمیت شدن راس هرم مدیریتی و عدم ایجاد تخصص گرایی

10 ) توجه خاص به ایجاد فناوری های اطلاعاتی مدرن

11) داشتن نگرش سیستمی و کل گرایی و اهمیت دادن و توجه به پرسنل بر اساس نیازهای چند بعدی آنان 

12) اجرایی کردن و افزایش بازخورد و توجه به نقش اقلیت پرسنلی 

13) رئیس واقعی در سازمان ها مشتریان هستند که کالا و خدمات خود را طراحی و سفارش می دهند و تعیین کننده ارائه خدمات خواهند بود 

14) مدیران بدانند بازار نه سرمایه داری است و نه سوسیالیستی بلکه جدایی تولید از مصرف

15)انتخاب و رای اکثریت لزوما بهترین انتخاب نخواهد بود

** مجیدصفدری؛ سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو