بازديد هيئت تركيه اي از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

رئيس اتاق بازرگاني شهر منمن تركيه و عضو هيئت مديره منطقه آزاد و عضو شوراي شهر ازمير تركيه از منطقه ويژه اقتصادی بوشهر بازديد نمودند. 

به گزارش فرینا، در حاشيه بازديد هيئت تركيه اي از نمايشگاه خرما، رئيس اتاق بازرگاني شهر منمن تركيه و عضو هيئت مديره منطقه آزاد و عضو شوراي شهر ازمير تركيه از منطقه ويژه اقتصادی بوشهر بازديد کردند.

در این بازدید که مديرعامل نمايشگاه بين المللي بوشهر نیز حضور داشت، حسین نامور مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی بوشهر قابليت هاي بالفعل و بالقوه استان بوشهر را تشريح و پتانسیل ها و ظرفيت هاي منطقه ويژه را بازگو نمودند.
ضمن اينكه از اراضي مجاور خورلشكري و سلطاني و محدوده شرکت های صدرا و صدف نيز بازديد به عمل آوردند.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو