در نخستین روز کاری مدیرعامل سازمان منطقه انزلی:

بازدید از پروژه اتصال ریل به بندر کاسپین و تأکید بر لزوم تسریع در فرآیند اجرا

ر محمد ولی روزبهان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در اولین روز کاری خود بررسی پروژه مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری کشور را در دستور کار قرار دارد.

به گزارش فرینا، در جریان این دیدار که معاون فنی و زیربنایی، پیمانکار و شرکت مشاور طرح نیز حضور داشتند، ابتدا از خط جیرده به پیربازار که به طور 26 کیلومتر می باشد بازدید به عمل آمد و سپس مسیر 10 کیلومتری پیربازار به مجتمع بندری کاسپین که براساس دستور ریاست محترم جمهور و توافق منعقده میان این سازمان و وزارت راه، همکاری در اجرای پروژه و تأمین قسمتی از اعتبار آن برعهده سازمان منطقه آزاد انزلی است، از سوی مدیرعامل سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید گزارشی از ابعاد مختلف تملک اراضی، تهیه مصالح، نحوه اجرای طرح و تأمین بودجه به مدیرعامل سازمان ارائه شد و روزبهان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای این طرح ملی، همراهی مسئولین کشوری و استانی در اتصال این خط ریلی را بیانگر اهمیت آن قلمداد کرد و تصریح نمود: با اتصال خط ریل سراسری به مجتمع بندری کاسپین، نه تنها حلقه های شبکه ترانزیتی منطقه تکمیل می شود بلکه این بندر استراتژیک شمال کشورمان به بنادر جنوبی کشور متصل شده و امکان بهره برداری از مزیت های ترانزیتی فرامنطقه ای ایران با تکیه بر ظرفیت های منطقه فرآهم می شود.

وی اضافه کرد: اتصال منطقه آزاد انزلی به شبکه ریلی که زمینه تکمیل شبکه حمل و نقل ترکیبی کشورمان با محوریت این منطقه را پدید می آورد، از طریق فعال سازی کریدورهای بین المللی عبوری از منطقه، موجب رونق اقتصادی و تجاری استان و کشور می‌شود.

خبرنگار منطقه آزاد انزلی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو