صدور مجوز دسترسی اروند به سامانه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

پیرو تفویض اختیار وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خرداد ماه ۱۳۹۸ و با پیگیری ها و مکاتبات انجام شده، زین پس مدیریت مربوطه این سازمان به منظور ساماندهی و سرعت بخشیدن به انجام وظایف محوله، به سامانه های وزارتخانه مذکور، دسترسی خواهد داشت.

به گزارش فرینا، این سامانه ها شامل صدور موافقت اصولی، درخواست های سرمایه گذاری، سامانه صنایع دستی و صدور کارت های صنعتگری، مجوز تاسیس هتل و دفاتر خدمات گردشگری، سامانه آموزش و سایر سامانه های مرتبط با وظایف و اختیارات تفویض شده خواهد بود که دسترسی به آنها در اختیار معاونت فرهنگی و مدیریت گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، قرار گرفت.

با امکان دسترسی به سامانه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، متقاضیان اروند نشین جهت پیگیری اموری نظیر صدور موافقت اصولی؛ نیازی به حضور در اداره کل استان خوزستان ندارند.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو