برخورد با متخلفان و متصرفان اراضی ملی و تغییر کاربری های غیر مجاز در اراضی کشاورزی منطقه آزاد ماکو

مدیر کشاورزی و منابع طبیعی سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب و تصرفات اراضی ملی واقع در محدوده منطقه آزاد ماکو از دغدغه های مهم مسئولین است، گفت: در جهت صیانت از منابع و اراضی ملی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات با متخلفان برخورد جدی می شود.

به گزارش فرینا، بهرام زینال زاده با بیان اینکه مبالغ جریمه های تخریب و تصرف در اراضی ملی پایین بوده و بازدارندگی لازم را نداشته افزود: لذا در جهت تناسب جرم با جرایم، افزایش جرایم متناسب با خسارت های وارده به اراضی ملی اعمال خواهد شد، همچنین با همکاری مراجع محترم قضایی شعبات ویژه رسیدگی کننده به دعاوی سازمان جهت برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان مشخص شده و این شعبات خارج از نوبت به این تخلفات رسیدگی خواهند کرد.

زینال زاده گفت: در آینده ای نزدیک کلیه دارندگان مجوز احداث اتاق کارگری و خانه باغ ملزم به نصب تابلو مخصوص در محل اجرای طرح خواهند بود که در آن به شماره و تاریخ مجوز صادره و مساحت احداث بنا اشاره شده است.

شایان ذکر است؛ از ابتدای سال جاری نیز موارد متعددی که در آن تغییر کاربری های غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغات و تخریب و تصرفات در اراضی ملی صورت گرفته بود شناسایی و بر علیه متخلفین پرونده تنظیم و به مراجع محترم قضایی جهت صدور حکم قانونی معرفی شده اند.

سامانه پیامکی سازمان برای گزارش تخلفات:۵۰۰۰۲۸۸۰

خبرنگار منطقه آزاد ماکو امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو