بازدید رئیس امور ساختار های سازمانی سازمان امور استخدامی کشور از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختار های سازمانی سازمان امور استخدامی کشور و هوشنگ یاورپور، معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به منظور تحلیل شرایط و هدفمندسازی عملکرد نیروی انسانی در این مجموعه نشستی مشترک در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برگزار کردند.

به گزارش فرینا؛ به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در پی بازدید هیئت میهمان از مجموعه شهر فرودگاهی امام (ره) گفت و گوهای راهگشایی نیز انجام شد. بر همین اساس تلاش بر نظام مندی بیشتر نیروی انسانی و همچنین بهبود کیفیت عملکرد نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفته است.
 هوشنگ یاورپور با تاکید بر اهمیت توسعه اشتغال در پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور افزود: تحقق اشتغال پایدار به معنی توسعه پایدار و همه جانبه است. از آنجایی که شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) چشم اندازی روشن در مسیر توسعه ترسیم کرده است اطمینان داریم نیروی انسانی اهمیت قابل توجهی در این ساختار خواهد داشت.
یاورپور در ادامه افزود: همکاری فی مابین سازمان امور استخدامی کشور با توجه به برررسی عملکرد ساختار اداری و سازمانی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از مهم ترین محورهایی است که در پی این بازدید بیش از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی در پایان تاکید کرد: به دلیل اهمیت قابل توجه ساختار تشکیلات تفصیلی و پست های سازمانی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) پیگیری های مستمری به منظور برگزاری این جلسه انجام شد و خوشبختانه جلسه ای مطلوب، در راستای پیشبرد اهداف شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برگزار شد.

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

آخرین اخبار آرشیو