انتصاب جدید در شرکت عمران، آب و خدمات کیش

جعفر آهنگران مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حکمی عبد النبی شرفی را به عنوان سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات منصوب کرد.

به گزارش فرینا، در حکم جعفر آهنگران خطاب به شرفی آمده است: نظر به تجارب و سوابق ارزنده، آشنایی به امور شهری و عمرانی بدینوسیله جنابعالی را به عنوان سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات بر می گزینیم. انتظار می رود با همراهی و تشریک مساعی فعالانه همه بخش های درون و برون سازمانی، جزیره زیبای کیش بیش از گذشته، شاهد توسعه کمی و کیفی خدمات شهری و افزایش سطح امور رفاهی و تفریحی باشد.
نقش شرکت یاد شده در تحقق چشم انداز "کیش برای همه" برجسته و تعیین کننده است، به یقین از تمام ظرفیت برای دستیابی به آن استفاده خواهد شد.
لازم است زیبایی شهری، عمران و آبادانی با اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی به سراسر جزیره تعمیم یابد. از خدای بزرگ برای جنابعالی توفیق خدمت بیشتر به کیشوندان عزیز را مسئلت دارم.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو