مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از کارگاه تولیدات دوخت صنایع دستی قشم تاکید کرد؛

ضرورت توسعه آموزش صنایع دستی قشم با ارج نهادن به تجارب هنرمندان بومی جزیره

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: توسعه آموزش در رشته های مختلف صنایع دستی قشم بخصوص آموزش زنان هنرمند بومی جزیره با احترام و ارزش گذاری به تجارب آنها همراه با حفظ کرامت و رعایت سلایق این هنرمندان باید سرلوحه برنامه های اداره صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه صنایع دستی باشد.

به گزارش فرینا به نقل از اخبار آزاد مناطق، علی درویش پور در بازدید از کارگاه تولیدات دوخت صنایع دستی قشم افزود: صنایع دستی در جزیره قشم از ساختار و هویت تاریخی برخوردار است و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و لازم است که با  ارائه مدل و الگوهای جدید، جذاب و مناسب به هنرمندان صنایع دستی قشم، زمینه تولید محصولات فاخر صنایع دستی در جزیره فراهم شود.
درویش پور، صنایع دستی را از دیرباز یک عامل تاثیرگذار در اقتصاد درون روستایی در سطح جزیره قشم خواند و گفت: در شرایط فعلی بازاریابی برای محصولات صنایع دستی قشم از طریق برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در سطح جزیره، استان، کشور و بین المللی یک ضرورت است و قشم باید با تولید محصولات فاخر به عنوان خاستگاه و میزبان صنایع دستی در کشور شناخته شود.
در بازدید وی از کارگاه تولیدات دوخت صنایع دستی قشم مهدی زارعی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و حسین مرادی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان حضور داشتند.
گفتنی است؛ در کارگاه تولیدات دوخت صنایع دستی قشم محصولاتی از قبیل فرش، رومیزی، روتختی و رومبلی و مانند آنها از طریق تکه دوزی و خوست دوزی تولید و همچنین دوره های کوتاه مدت آموزش صنایع دستی در آن برگزار می شود.

خبرنگار منطقه آزاد قشم امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو