بولتن رسانه ای پنجمین دوره افتتاح پروژه های مناطق آزاد با حضور رییس جمهور

بولتن رسانه ای پنجمین دوره افتتاح پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور رییس جمهور | 31 خردادماه 1400

دانلود بولتن پنجمین دوره افتتاح پروژه های مناطق آزاد | 31 خردادماه 1400

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو