جذب سرمایه گذاری های کلان با شفافیت بسترهای مالی و حقوقی

مدیر امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش، شفافیت بسترهای مالی و حقوقی را زمینه ساز جذب سرمایه گذاری های کلان به ویژه راه اندازی بورس بین الملل در سطح مناطق آزاد عنوان کرد.

به گزارش فرینا، محمد ثاقب فرد مدیر امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش، ارائه گزارش های مالی سازمان را مثبت ارزیابی کرد و افزود؛ منطقه آزاد کیش آماده جذب سرمایه گذاری های کلان به ویژه پذیرای بورس بین الملل در سطح مناطق آزاد است.

محمد ثاقب فرد با اشاره به این که سازمان حسابرسی کل کشور به عنوان بازرس قانونی سازمان؛ گزارش قابل قبول برای سال مالی 1399، ارائه کرده است، اظهار داشت: این گزارش بیانگر آن است که صورت های مالی و گزارش عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش بر اساس ضوابط و استانداردهای حسابداری انجام شده و عملکرد سامان مطلوب ارزیابی می شود.

به گفته ثاقب فرد این گزارش به زودی در مجمع عمومی سازمان منطقه آزاد کیش قرائت می شود و پس از تصویب صورت های مالی و طی مراحل قانونی به هیات دولت ارائه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: سازمان حسابرسی مسئولیت حسابرسی و بازرس قانونی شرکت های تابعه را نیز بر عهده دارد و در تمام شرکت های «سرمایه گذاری و توسعه کیش، هواپیمایی کیش، توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه ها، عمران، آب و خدمات، موسسه علوم و فنون» گزارش قابل قبولی دریافت کردیم که در واقع این موضوع از نظر استراتژی و عملیاتی؛ دستاورد بزرگی برای سازمان و شرکت های تابعه محسوب می شود.

مدیر امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده در سال 1400 صورت های مالی شرکت ها و موسسات تابعه بر اساس ساختار IFRS و مطابق با استاندارد های حسابداری بین المللی تنظیم می شود تا جزیره کیش از نظر مالی در تراز جهانی مطرح شود.

ثاقب فرد با بیان این که شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با استقرار ساختار حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک تحقق خواهد یافت،  اظهار داشت: تبدیل تهدیدها به فرصت رویکرد اصلی و از اهداف مهم سازمان منطقه آزاد کیش است.

وی تاکید کرد: با هدف اطمینان بخشی؛ دسترسی بخش خصوصی به صورت های مالی وجود دارد و سازمان منطقه آزاد کیش بیشترین اطمینان و تمرکز بر رعایت مقررات را مورد توجه قرار داده است.

شایان ذکر است؛ مطابق با گزارش صورت های مالی سازمان منطقه آزاد کیش، سود خالص سازمان برای سال مالی منتهی به 30 اسفند سال گذشته مبلغ 9.563.673 میلیون ریال بود که طبق اساسنامه سازمان قابل تقسیم نبوده و مستقیم صرف زیرساخت ها، امور عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مسئولیت های سازمان منطقه آزاد کیش خواهد شد.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو