آغوش باز ارس برای پیاده سازی شاخص های شهرسالم جلفا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، از آمادگی این سازمان جهت پیاده سازی شاخص های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی جهت عضویت شهر جلفا به جامعه شهر سالم خبر داد.

به گزارش فرینا، محسن نریمان در دومین روز حضور ارزیابانی از نمایندگان سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی در ارس و در جلسه جمعبندی این ارزیابی ها، رعایت و اجرای دائمی آیتم های تحقق شهر سالم در جلفا را بسیار مهم و ضروری عنوان کرد و افزود: این سازمان آمادگی دارد تا در ایجاد شهر سالم و ماندگاری آن اقدامات لازم را انجام دهد.
نریمان در ادامه به اقدامات سازمان منطقه آزاد ارس در راستای جهانی شدن اشاره کرده و افزود: عضویت در شبکه جهانی جوامع ایمن، سازمان جهانی گردشگری، شبکه جهانی ژئوپارک و ایجاد مرکز بین المللی فنی حرفه ای در ارس و نیز پیوستن ارس به شبکه جهانی شهرهای سالم از مهم ترین اقداماتی بوده تا بتوانیم ارس را عرصه های بین المللی و جغرافیای جهانی معرفی کنیم.
وی ضمن تشکر از حضور تیم های ارزیابی در ارس اظهار کرد: هدف حضور ارزیابان بررسی میدانی اقدامات، برنامه ها و سنجش عزم و اراده مسئولین منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا و اطمینان از وجود برنامه برای تحقق توسعه پایدار در تمامی ابعاد توسعه، تعهد مردم و سازمان ها و تشکل های مردم نهاد و میزان مشارکت آنان تصمیم گیری ها و اداره امورات می باشد تا ضمن بررسی اولیه، نواقص و شاخص های قابل تقویت رفع شود تا در بررسی نهایی توسط ارزیابان سازمان بهداشت جهانی مسیر اخذ گواهی هموار شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، با بیان این‌که این طرح مبتنی بر همکاری‌های بین بخشی، مشارکت جامعه در تصمیم گیری ها و اداره امور شهر است، افزود: امیدوارم با انتخاب شهر جلفا به عنوان شهر سالم آغاز گر راهی برای بهبود وضعیت زیستی، سلامتی، اقتصادی و اجتماعی مردم باشد.
با حضور آسایی مشاور دفتر سازمان بهداشت جهانی در ایران و ارزیابانی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی اقدامات بخش توسعه سلامت، مرکز اطلاعات جامعه محور، مداخلات جامعه محور و مشارکت سمن ها، اقدامات بخش خصوصی و گروه های مردمی، مدارس مروج سلامت، توسعه مهارت اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال، ظرفیت سازی در مردم، سایر برنامه های توسعه شهری، مسائل مربوط به امنیت غذایی در تولید و توزیع مواد غذایی سالم، دسترسی به آب سالم، فاضلاب، سیستم تصفیه خانه، آلودگی هوا و آمادگی در مقابله با حوادث و بلایا بازدید و ارزیابی شد.

خبرنگار منطقه آزاد ارس امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو