پرداخت حقوق های نجومی در مناطق آزاد تکذیب شد

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد خبری پیرامون: «پرداخت حقوق‌های نجومی در مناطق آزاد» در خبرگزاری فارس توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرینا، در جوابیه اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خبرگزاری فارس آمده است: در پاسخ به خبر شماره 14000504000351 به تاريخ: 1400/05/05 با تيتر خبري: «پرداخت حقوق‌هاي نجومي در مناطق آزاد» جوابیه ذیل تقدیم می‌گردد. 

پيرو اخبار كذب منتشره در خبرگزاري فارس با تيتر «پرداخت حقوق‌هاي نجومي در مناطق آزاد» در راستاي شفاف‌سازي موارد زير را جهت تنوير افكار عمومي به آگاهي مي‌رساند:

1- كليه پرداخت‌هاي حقوق و دستمزد در دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان‌هاي مناطق آزاد كشور مبتني بر نظام طبقه‌بندي مشاغل مورد تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و برمبناي كاركرد ماهانه ثبت شده كاركنان محاسبه و اعمال مي‌شود.

2- جدول منتشر شده تحت عنوان ليست حقوق و دستمزد ماهانه مديران دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، خلاف واقع مي‌باشد.

3- بر اساس خبر منتشر شده و استناد انجام شده در خبر به جزء 7 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال1400،  به آگاهي مي‌رساند با عنايت به ماده 65 قانون احكام دائمي توسعه كشور و مصوبه شماره 42643 مورخ 25/02/1392هيأت وزيران كاركنان دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان‌هاي مناطق آزاد كشور مشمول قانون كار بوده فلذا تمامي پرداخت‌هاي حقوق و دستمزد كاملا منطبق با قوانين انجام شده و مي‌شود و دستگاه‌هاي نظارتي نيز بر اساس مقررات، همواره نظارت عاليه بر اجراي قوانين ذكر شده را دارند. توجه به اين نكته الزامي است كه در خصوص كاركنان ايثارگر كسورات قانوني حقوق و دستمزد نيز مترتب نمي‌باشد.

در پايان ضمن انتقاد از رفتارهاي غير حرفه‌اي و غير كارشناسي توسط برخي افراد و رسانه‌ها و تاكيد بر محفوظ بودن حق تعقيب قانوني براي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان‌هاي مناطق آزاد كشور، به استحضار مردم شريف مي‌رساند دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور از طريق سازمان‌هاي مناطق مربوطه، با تمام توان در خدمت به عمران و آباداني و توسعه متوازن مناطق مربوطه و همچنين به عنوان پيشران توسعه اقتصادي كشور، بيش از پيش تمامي مساعي خود را معطوف نموده كه نتيجه اين عملكرد به وضوح توسط مردم شريف مناطق و مسئولين كشور مورد تاييد و صحه‌گذاري بوده و خواهد بود. ان شاالله. والعاقبه للمتقين

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو