انتصاب سرپرست معاونت های اقتصادی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس

سرپرستان معاونت های اقتصادی و سرمایه گذاری و فنی، عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس با حکمی از سوی محسن نریمان منصوب شدند.

 به گزارش فرینا؛ محسن نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس طی حکمی وحید مقدم زاده را به عنوان سرپرست معاونت فنی، عمرانی و بابک عبدل نژاد را بعنوان سرپرست جدید معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان منصوب کرد.

 گفتنی است، پیش از این صفر شاسفند و سیدمرتضی حسینی، به ترتیب معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری و معاونت فنی و عمرانی این سازمان را بر عهده داشتند.

خبرنگار منطقه آزاد ارس امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو