با امضای تفاهم‌نامه همکاری صورت گرفت؛

تفویض اختیار سازمان ملی استاندارد به منطقه آزاد ارس

در راستای اجرای ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور و به منظور تعامل و بهره گیری از توانمند سازی های اجرائی، فنی و علمی سازمان منطقه آزاد ارس و سازمان ملی استاندارد ایران با امضای تفاهم نامه همکاری امورات جاری با تفویض اختیار در داخل محدوده ارس بطور کامل به این سازمان واگذار شد.

 به گزارش فرینا، بر اساس این تفاهم نامه، ارائه اطلاعات مورد نیاز منطقه آزاد ارس در حوزه استانداردسازی، ارسال آخرین دستورالعمل ها بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان به منطقه آزاد ارس،ارائه تقویم آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با استاندارد برای کارشناسان معرفی شده از سوی ارس، برقراری دسترسی مشترک اداره کل غذا و دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد ارس به سامانه های تخصصی، اتوماسیون اداری و بانک های اطلاعاتی سازمان مشابه دسترسی ادارات کل استاندارد استان ها، همکاری و تعامل اداره کل استاندارد استان ها با ارس از مهم ترین وظایف سازمان ملی استاندارد در این تفاهم نامه است.

نظارت عالیه بر کیفیت عملکرد اداره کل غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد ارس، اولویت بخشی و تسریع در تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی معرفی شده از سوی ارس، ارسال لیست آزمایشگاه های مورد تایید استاندارد به ارس، پذیرش کلیه پاسخ های آزمایشگاهی صورت گرفته در آزمایشگاه های مناطق آزاد کشور که مورد تایید استاندارد می باشد، از دیگر وظایف مهم سازمان ملی استاندارد می باشد که در این تفاهمنامه قید شده است.
مشارکت در تهیه، تدوین و تجدید استانداردهای ملی و بین المللی، اجرای مقررات و دستورالعمل های سازمان استاندارد و نظارت بر اجرای صحیح آن با رعایت ماده چهار مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، بهره گیری از خدمات آزمایشگاه ها، شرکت های بازرسی و مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده استاندارد از مهم ترین وظایف سازمان منطقه آزاد ارس در این تفاهم نامه است.
 همچنین تشکیل کمیته علائم، صدور، تمدید،  تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد، ارزیابی کیفیت کالاهای مشمول مقررات استاندارد در مبادی خروجی ارس و صدور گواهی ارزیابی انطباق،اجرای طرح های کنترل و نظارت برای مراکز عرضه و فروش، برگزاری کمیته های رسیدگی به اعتراضات و شکایات واردکنندگان و صادرکنندگان از دیگر وظایف سازمان منطقه آزاد ارس است.

خبرنگار منطقه آزاد ارس امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو