اتخاذ تصمیم برای یکپارچگی مدیریت در دولت سیزدهم

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در حاشیه سفر استاندار خوزستان به منطقه، گفت: امیدواریم بعد از این بازدید ها، تصمیم گیری هایی برای یکپارچگی مدیریت در دولت اتخاذ شود.

به گزارش فرینا، حسین گروسی با اشاره به حضور استاندار خوزستان در منطقه، تصریح کرد: دکتر صادق خلیلیان جمعه 26 شهریور ماه با حضور در شهرهای آبادان، خرمشهر و اروندکنار از منطقه صفر مرزی تا شهرک های صنعتی بازدید کردند.

گروسی افزود: امیدوار هستیم پس از این بازدیدها شاهد وضعیتی باشیم که تصمیم گیری های صریح و صحیح در منطقه گرفته شود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه اذعان داشت: در بحث زیرساخت‌ها نیز امید می رود اداراتی که وظیفه زیرساختی را برعهده دارند نظیر (آب، برق، گاز) این خدمات را سریعاً به شهرک های صنعتی برسانند..

خبرنگار منطقه آزاد اروند امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو