با حکم مشاور رییس جمهور؛

«دستیار دبیر در رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید فعالان اقتصادی دبیرخانه شورایعالی» منصوب شد

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «کیهان عباسیان» با حفظ سمت به عنوان «دستیار دبیر در رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید فعالان اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «حمیدرضا مومنی» در این حکم آورده است؛

جناب آقای کیهان عباسیان

نظر به تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی؛ به موجب این حکم و با حفظ سمت به عنوان «دستیار دبیر در رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید فعالان اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب می‌شوید. 
انتظار می‌رود با اتکال به خدواند متعال و با بهره‌گیری از برنامه‌ریزی منسجم با پیگیری مستمر با هدف حل و فصل مشکلات سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های شاخص نیمه‌تمام، تامین منابع مالی و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، شناسایی و اولویت‌بندی حل معضلات توسعه صادرات و رفع موانع صادرات از مناطق آزاد و سایر موارد ارجاعی در جهت توسعه اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اهتمام ورزید. 
امید است با استعانت از پروردگار متعال در انجام وظایف محوله، پیشبرد اهداف دبیرخانه و همکاری و تعامل با معاونت اقتصادی موفق و سربلند باشید.

گفتنی است؛ «کیهان عباسیان» در حال حاضر مسئولیت مشاور دبیر در روابط تجارت بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز برعهده دارد.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو