تقدیر اعضای مجمع عمومی از فعالیت های صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی پیام

اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام از بهبود عملکرد شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات منطقه ویژه اقتصادی پیام در سال مالی 99 تقدیر کردند.

به گزارش فرینا، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهر سازی، سازمان هواپیمایی کشوری،مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره تشکیل شد.

در این نشست اعضای مجمع از اقدامات صورت گرفته و بهبود عملکرد شرکت در سال مالی 99 تقدیر کردند.

نادر ثناگو مطلق نیز در این جلسه گزارشی از مهم ترین اقدامات و فعالیت های هیات مدیره در سال 99 مالی ارایه نمودند.

در ادامه پس از ارائه گزارش های حسابرس، بازرس قانونی و اعضای مجمع عمومی، صورت های مالی منتهی به اسفند سال 99 شرکت خدمات هوایی پیام به تصویب رسید.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو