دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با مدیر تولید و برنامه ریزی صدا و سیما

دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با مدیر تولید و برنامه ریزی صدا و سیما و مدیر نمایندگی سروش آذربایجان شرقی

به گزارش فرینا، محسن نریمان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با مدیر تولید و برنامه ریزی صدا و سیمای استان و مدیر نمایندگی سروش آذربایجان شرقی دیدار کرد.

در این دیدار در خصوص نحوه تولید و پخش ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه آزاد ارس از شبکه استانی سهند و همچنین در سطح ملی و فراملی گفتگو و تبادل نظر شد.

ایجاد دفتر نمایندگی سروش منطقه آزاد ارس در راستای ارتباط هرچه بیشتر صدا و سیما با سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی ارس از دیگر موضوعات مهم بود که در این دیدار برا آن تاکید شد.

خبرنگار منطقه آزاد ارس امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو