تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد ماکو و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی امضا شد

به منظور هدایت و هماهنگی موثر و توسعه أمور صنعت معدن و تجارت در سطح شهرستان های منطقه آزاد ماکو تفاهم نامه همکاری بین محمدرضا عبدالرحیمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و غلامرضا بابایی رئیس سازمان صنعت،‌معدن و تجارت آذربایجان غربی امضا شد.

به گزارش فرینا، این تفاهم نامه در راستای هماهنگی ویکپارچه سازی أمور توسعه صنعت،‌معدن و تجارت در سطح منطقه آزاد ماکو و اعمال اختیارات و تکالیف ناشی از اجرای ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و باعنایت به تفویض اختیارات وزارت صمت به سازمان منطقه آزاد ماکو منعقد شد.

همچنین طبق این تفاهم نامه اداره و نمایندگی های صمت نسبت به انجام وظایف ذاتی خود در حوزه هر شهرستان با رعایت قوانین حاکم بر مناطق آزاد و تحت نظارت سازمان منطقه آزاد ماکو اقدام خواهند کرد.

انجام برخی از أمور و فرآیندهای مرتبط با بخش های صنعت،‌معدن و تجارت و نیز بخشنامه های ابلاغی از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو توسط إدارات صمت شهرستان های منطقه اجرا می شود.

خبرنگار منطقه آزاد ماکو امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو