مشاور رئیس جمهور؛

بدون پیوست فرهنگی - اجتماعی به هیچ وجه فعالیتی در مناطق آزاد شکل نخواهد گرفت

مشاور رئیس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي، رویکردهای فرهنگی در مناطق آزاد کشور را از اولویت‌های کاری شورايعالی مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: نباید دغدغه‌های اقتصادی سبب کم کاری در زمینه موضوعات فرهنگی و اجتماعی ساکنان مناطق آزاد شود. هر فعالیتی که در بخش اقتصادی می خواهیم انجام دهیم باید یک پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشد؛ قطعا بدون پیوست فرهنگی اجتماعی به هیچ وجه فعالیتی در مناطق آزاد شکل نخواهد گرفت.

به گزارش فرينا، سعید محمد در نشست با نخبگان، سران عشایر و ایثارگران منطقه آزاد اروند با بیان اینکه در آینده نظارت بیشتری بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد انجام می‌شود تا کشور نیز از وجود سرمایه گذاران سود ببرد، افزود: اینکه خارجی ها به نام سرمایه گذاری منابع و معادن کشور را به نفع خود در اختیار بگیرند و تکنولوژی و سود مناسب نصیب مردم کشور نشود؛ به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

سعيد محمد تصریح کرد: به صورت ویژه از سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد استقبال می‌کنیم، اما متاسفانه در پاره‌ای از موارد شاهد تاراج منابع کشور به نام سرمایه گذاری هستیم.

وي رویکردهای فرهنگی در مناطق آزاد کشور را از اولویت‌های کاری شورای‌عالی مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: نباید دغدغه‌های اقتصادی سبب کم کاری در زمینه موضوعات فرهنگی و اجتماعی ساکنان مناطق آزاد شود. هر فعالیتی که در بخش اقتصادی می خواهیم انجام دهیم باید یک پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

دبیر شورايعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور افزود: به دنبال جذب منابع از بودجه هستیم که برای سال آینده مشکلات زیرساخت های آب، برق و گاز را مرتفع کنیم تا فعالین اقتصادی راحت تر در این منطقه سرمایه گذاری کنند؛ بودجه های دولتی توسعه زیرساخت ها را در دستور کار قرار می دهد.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو