با حکم مشاور رییس جمهور؛

«سرپرست اداره کل حوزه دبیر» شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «محمد پاکباز» به عنوان «سرپرست اداره کل حوزه دبیر» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «سعید محمد» در این حکم آورده است؛

جناب آقای محمد پاکباز

باتوجه به تعهد و توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست اداره کل حوزه دبیر» شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری با معاونین، مدیران و تمامی همکاران در سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد و اجرای سیاست های شورایعالی موفق باشید.
 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو