با حکم مشاور رییس جمهور؛

«بازرس ویژه در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب شد

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «رضا حسین خانی» به عنوان «بارزس ویژه» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «سعید محمد» در این حکم آورده است؛

جناب آقای رضا حسین خانی

باتوجه به تعهد و توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «بازرس ویژه در شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری با معاونین، مدیران و تمامی همکاران در سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد و اجرای سیاست های شورایعالی موفق باشید.
 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو