بازدید دادستان بندرانزلی از زیرساخت های بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی

دادستان بندرانزلی با حضور در منطقه آزاد انزلی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون تسهیل گری در ارائه خدمات تبادل نظر کردند.

به گزارش فرینا، بنا بر این گزارش در ادامه سبحانی دادستان بندرانزلی به همراه علی اوسط اکبری مقدم مدیرعامل و معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی از زیرساخت های بندرکاسپین بازدید بعمل آوردند.

گفتنی است؛ در این بازدید ضمن بررسی ظرفیت های تجاری و خدمات بندری پیرامون تامین کالاهای اساسی و‌ مواد اولیه واحدهای تولیدی و‌ کالاهای تجاری موجود در انبارهای این مجتمع بندری و کاهش بروکراسی اداری حوزه گمرکی و تسهیل گری در ارائه خدمات تبادل نظر شد.

خبرنگار منطقه آزاد انزلی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو