مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند طی حکمی مجتبی ریاضی نژاد را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد.

به گزارش فرینا، در حکم محمدرضا اسکندری خطاب به مجتبی ریاضی نژاد تجارب ارزنده و سوابق مدیریتی وی آمده است.

همچنین پیگیری و تلاش در راستای سلامت اداری در تمامی معاونت ها و مدیریت های سازمان منطقه آزاد اروند به وی محول شده است.

خبرنگار منطقه آزاد اروند امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو