دستیار ویژه سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در گفت و گو با برنامه «زنده باد زندگی» شبکه دو سیما؛

زیربنای توسعه اعتماد است

دستیار ویژه سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، در برنامه زنده تلویزیونی، اعتماد را زیربنای توسعه و سرمایه گذاری برای آینده و تقویت آن را باعث افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه خواند.

به گزارش فرینا، علی اکبر رضایی در برنامه «زنده باد زندگی» شبکه دو سیما بر اهمیت نقش اعتماددر توسعه تاکید کرد و گفت: بررسی های مختلف علمی نشان داده است که اگر مردم به یکدیگر و همین طور به مسئولین اعتماد کنند سرمایه اجتماعی افزایش می یابد و در نقطه مقابل، اگر بی اعتمادی در بین آنها حاکم شود، همه دچار زیان‌های جبران ناپذیر خواهند شد.
رضایی، بر ضرورت ایجاد ذهنیت مشترک از مقوله اعتماد در یک جامعه تاکید کرد و افزود: این مقوله در فرهنگ و ادبیات کهن ما از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نویسندگان و شاعران بزرگ در آثار ماندگار خودمانند شاهنامه یا سیاست نامه تلاش وافر داشتند تا حس اعتماد را در میان مردم تقویت کنند.
وی تاکید کرد: ما باید از فرهنگ غنی گذشته که سرشار از تجربیات ارزنده  است پند بگیریم تابتوانیم نسبت  به آینده امیدوار  باشیم.
دستیار ویژه سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، مقوله اعتماد سازی را در رفتار و گفتمان امروز مسئولان بسیار مهم خواند و گفت: در دوران های مختلف تاریخی که به مانند امروز خبری از رسانه ها به شکل نوین  ان نبود بزرگان ما با همان امکانات محدود از ساحت و حریم مقوله اعتماد به زیباترین شکل ممکن دفاع کردند، اما ما با این همه امکانات پیشرفته از این کار بازماندیم.
ضروریست تا حوزه های علمی و فرهنگی و خصوصا رسانه ایی به این موضوع به عنوان ستون فقرات جامعه توجه بیشتری را معطوف نمایند.

خبرنگار منطقه آزاد قشم امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو