در شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)؛

سلام به حجاج 1401 از ترمینال سلام شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

محمدمهدی کربلایی،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی(ره)؛ طی حکمی مسئولیت رفع نواقص و آماده سازی ترمینال سلام، برای پذیرش و اعزام حجاج 1401 را به محمدرضا فردی محول نمود.

به گزارش فرینا؛ باتوجه به ترافیک پروازی پیش رو و همچنین درپیش بودن عملیات پروازی حج1401؛ بنا بر نیازسنجی‌های بعمل آمده همزمان با عملیات حج 1401 ازسرگیری فعالیت ترمینال سلام رسما وارد فاز اجرایی می شود.

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 جلسه رفع نواقص و راه اندازی ترمینال سلام در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تشکیل و به دستور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل این سلسله جلسات بصورت هفتگی با حضور اعضا هیئت مدیره، معاونین و مدیران کل تا تحویل قطعی ترمینال و راه اندازی آن ادامه خواهد داشت.

گفتنی است در ابلاغ محمد رضا فردی آمده است با عنایت به نزدیکی موسم حج 1401 به منظور فراهم نمودن امکانات لازم جهت پذیرایی از حجاح و همچنین مسافرین عتبات عالیات و در راستای ارتقای کیفیت خدمات رسانی و افزایش ظرفیت جابجایی مسافر، تکمیل و راه اندازی ترمینال سلام تا تحویل گیری قطعی با اختیارات کامل به جنابعالی محول می گردد.

همچنین در بخش دیگری از این ابلاغ بر بهره گیری از کلیه امکانات و همکاری کلیه واحدهای  ستادی و اجرایی در شرکت و تهیه برنامه زمان بندی و پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه مذکور تاکید شده است.

خانم زهرا كاظم پور امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو