جلسه آماده سازی ترمینال سلام برای عملیات حج 1401 برگزار شد

در اردیبهشت 1401 جلسه بررسی برنامه رفع نواقص و آماده سازی ترمینال سلام با حضور اعضاء هیئت مدیره، معاونین ،مدیران کل و مسئولین مربوطه به ریاست محمد مهدی کربلائی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برگزار شد.

به گزارش فرینا، کربلائی علت برگزاری مستمر این جلسات در دوشنبه هر هفته را ارائه گزارش سطح پیشرفت برنامه از سوی مسئول مربوطه و اخذ تصمیم به منظور رفع موانع موجود اعلام نمود و از مشخص نمودن مسئول عملیات حج 1401 در روزهای آینده خبر داد.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برنامه آماده سازی ترمینال سلام را مشابه برنامه عملیات نوروز و مهمتر از آن دانست و افزود احصا تعداد فعالیت‌ها، زمانبندی انجام فعالیت، متولی و بودجه مورد نیاز از مواردی است که بایستی در برنامه  لحاظ شود.

در این جلسه محمد رضا فردی مسئول رفع نواقص ترمینال سلام، گزارش کاملی از جلسات انجام شده با معاونت‌ها و پیمانکاران مربوطه به منظور  تدوین برنامه پیشرفت پروژه ترمینال سلام ارائه نمود.

در ادامه کربلائی با اشاره به اینکه این برنامه بایستی در کمترین زمان ارائه شود افزود: ارائه گزارش جلسات با قسمت‌های مختلف و پیمانکاران جز برنامه جلسات هفتگی نبوده و فقط استماع گزارش پیشرفت برنامه و تصمیم گیری جهت رفع موانع در دستور کارجلسات هفتگی قرار دارد تا بیشترین بهره از زمان جلسات را داشته باشیم .

در این جلسه همچنین امیر حسین رحیمی معاون عملیات هوانوردی فرودگاه ملاحظات حوزه پرواز و الزامات دستورالعمل های این حوزه را مطرح نمود .

عملیات حج 1401 از تاریخ 22 خرداد ماه تا 7مردادماه ادامه دارد که در مجموع ورود و خروج سهم فرودگاه امام خمینی (ره) 96پرواز است.

خانم زهرا كاظم پور امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو