حمایت از مشاغل روستایی با مشارکت سرمایه گذار در طرح های خود اشتغالی در کارگروه اشتغالزایی منطقه آزاد انزلی

به ریاست علی اوسط اکبری مقدم مدیرعامل سازمان، جلسه کارگروه اشتغال منطقه آزاد انزلی با حضور معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد.

به گزارش فرینا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید نمود با تحقق برنامه های توسعه ای منطقه در حوزه‌های صنعتی و ترانزیتی، در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین فرصت‌های جدید اشتغال برای نیروی کار در سطح گیلان ایجاد می شود.

در این نشست، هریک از معاونین سازمان درخصوص مباحث اشتغال حوزه فعالیت خود در بخش های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بندری، فرهنگی و گردشگری، فنی و زیربنایی و توسعه مدیریت گزارشی ارایه نمودند، توسعه فعالیت های صنعتی و سرمایه‌گذاری و لجستیکی، توجه و تقویت مشاغل خرد روستایی جهت تجاری سازی، الگوی مشارکت دولتی در طرح های سرمایه‌گذاری جهت استغنای اهالی روستاها، تهیه و تدوین مدل کسب و کار، تشکیل تعاونی های روستایی و گسترش دوره های آموزشی کاربردی در سطح منطقه از موارد مطرح در این نشست بود.

خبرنگار منطقه آزاد انزلی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو