مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهره وری، راهبرد توسعه کشاورزی مدرن در منطقه آزاد ارس

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، راهبرد توسعه کشاورزی مدرن ارس را تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بهره وری عنوان کرد.

 به گزارش فرینا، مجید کیانی در حاشیه بازدید از مجتمع های گلخانه‌ای ارس تارلا گفت: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و توجه به زنجیره تامین تا توزیع محصولات، لازمه تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای منطقه آزاد ارس است و طرح های توسعه ای مجتمع های گلخانه‌ای ارس تارلا باید بصورت پکیج کامل و با هدف تکمیل زنجیره ارزش در حوزه کشاورزی و محصولات باغی و گلخانه‌ای طراحی شود تا بتواند در توسعه منطقه آزاد ارس نقش موثرتری ایفا کند. 

 مدیر مجتمع های ارس تارلا نیز با استقبال از ایده های توسعه گرایانه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: در سایه حضور سرمایه گذاران مختلف در حوزه کشت گلخانه‌ای امروز ارس به قطب تولید محصولات گلخانه‌ای تبدیل شده است و بزودی طرح جامعی از پروژه های آینده مجتمع ارس تارلا ارائه می شود تا بتوانیم منطقه آزاد ارس را به قطب تولید محصولات مدرن کشاورزی و باغی نیز تبدیل کنیم.

خبرنگار منطقه آزاد ارس امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو