انتصاب سرپرست مدیریت اجرای طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، « فرهاد آریا دوست » به‌عنوان سرپرست مدیریت اجرای طرح های عمرانی این سازمان، منصوب شد.

به گزارش فرینا، «محمدرضا اسکندری» رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با صدور حکمی، «فرهاد آریا دوست» را به‌عنوان سرپرست مدیریت اجرای طرح های عمرانی منصوب کرد.

گفتنی است؛ «آریا دوست» پیش از این مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند بود.

خبرنگار منطقه آزاد اروند امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو