گردشگری مناطق آزاد در مسیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مناطق آزاد کشور به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از جاذبه های بی نظیری در عرصه گردشگری برخوردار است تا جایی که از نظر تعداد و کیفیت ظرفیت ها می توان آن را برابر توان کل کشور در نظر گرفت؛ همین امر باعث شده است؛ انواع مختلف گردشگری فرهنگی، تجاری، سلامت، طبیعت گرا، گردشگری مذهبی و ورزشی،در این مناطق اجرا گردد.

این در حالی است که بعد مسافت از کانون های جمعیتی یک محدودیت مهم برای گردشگری قلمداد می شود اما با این وجود مجموعه مناطق آزاد را می توان قطب اول گردشگری کشور دانست و کمتر شخصی در منطقه غرب آسیا زندگی می کند که نام ژئوپارک جهانی قشم، سرزمین شگفت انگیز چابهار، سواحل جذاب انزلی و ....را نشنیده باشد.
براساس شاخص های آخرین گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری، مناطق آزاد ایران از منظر گردشگری در میان 215 منطقه آزاد بررسی شده در گزارش مذکور، جزو 20 منطقه نمونه کلاس جهانی قرار گرفته است و البته در میان مولفه های مختلف ارزیابی شده؛ شاخص قیمت دست برتر مناطق ما محسوب می شوند و البته باید عرض گردد که در مورد شاخص پایداری محیطی، مناطق ما ضعیف ارزیابی شده اند.
از این رو باید اذعان نمود علیرغم پیشرفت هایی که در حوزه گردشگری داشته ایم؛ همچنان با مشکلات و مسائل مختلفی دست و پنجه نرم می کنیم که از جمله آنها می توان به رفتار بازیگران این صنعت (بخصوص جهت گیری های بخش خصوصی به تصمیمات مدیران دولتی) اشاره نمود.
برای حل این مسائل و پرهیز از سلیقه نگری مدیریتی در هر سطحی از تصمیم گیری مناطق آزاد، تلاش شده است سیاستگذاری عرصه گردشگری مناطق آزاد بر مدار الگوی 50 ساله اسلامی ایرانی پیشرفت، به عنوان سند بالا دستی کشور تنظیم گردد تا کنشگران و بازیگران عرصه گردشگری بدون کوچکترین نگرانی برنامه چند ساله خود را در مناطق آزاد طراحی و عملیاتی نمایند.
باید عرض کرد اصول پایه ای مستخرج از الگوی مذکور که در سیاست گذاری گردشگری مناطق آزاد تعریف شده است؛ مفاهیم هفتگانه دین محوری، عدالت، آزادی، معنویت، امنیت، رفاه و کرامت انسانی است که در برنامه و بودجه های مناطق به روشنی قابل رصد است. از این رو دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تلاش دارد با بسته های سیاستی مستخرج از مفاهیم نام برده شده در قالب جشنواره های گوناگون گامی مهم برای بستر سازی حضور ایمن کنشگران گردشگری بردارد. تا ضمن جریان سازی اقتصادگردشگری، جزء اولین نهادهایی باشد که در اجرایی نمودن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اقدام عملیاتی نموده است.

**یادداشت از: محمد فرزاد میرزایی قلعه، مدیر گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو