در ديدار رايزنان اقتصادي وزارت خارجه؛

خبر خوش عبدالملكي براي سرمايه گذاران در مناطق آزاد

مشاور رييس جمهور و دببر شودايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با اشاره به تهيه 370 بسته سرمايه گذاري در مناطق آزاد گفت : تمامي مجوزهاي مختلف براي زيرساخت هاي اين طرح ها در نظر گرفته شده و فقط در صورت تمايل سرمايه گذار مي توان مجوز سرمايه گذار را به نام وي صادر كرد تا بتواند فعاليت خود را بدون گيرو گرفت اداري آغاز كند.

به گزارش فرينا، حجت الله عبدالملكي كه در ديدار رايزنان اقتصادي ايران در 30 كشور سخن مي گفت افزود: مطالعات اوليه اين طرح ها انجام شده و يودآوري اين طرح ها براي سرمايه گذاران عمدتا 25  درصد تا 60 درصد پيش بيني مس شود.

عبدالملكي گفت: تمام فرآيند مربوط به سرمايه گذاري را ما انجام مي دهيم و يك كارشناس از منطقه در تمام مراحل سرمايه گذار را همراهي مي كند و نمي گذارد سرمايه گذار با چالش هاي اداري درگير شود.

وي افزود: از رايزنان اقتصادي ايران در كشورهاي ديگر مي خواهيم فرصت هاي سرمايه گذاري مناطق آزاد را به سرمايه گذاران خارجي معرفي كنند تا بتوان از اين ظرفيت در جهت اعتلاي اقتصاد ملي كمك گرفت.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو