تفاهم‌نامه همكاری بین منطقه ویژه اقتصادی پیام و شركت بهینه سازی سوخت به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری مشترک بین منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به امضای طرفین رسید.

به گزارش فرینا، در حاشیه برگزاری بیست و هفتمین نماینده بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و در روز ارتباطات و روابط عمومی، تفاهم نامه همکاری مشترک بین اکبر قنبرپور مدیر عامل پیام و حسین آب نیکی مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به امضا رسید.
 بنا به این گزارش توسعه تولید انواع وسایل نقلیه  برقی و ایجاد زیست بوم و زنجیره تولید ناوگان برقی در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به منظور کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و بهبود کیفیت هوای شهرهای کشور از جمله مفاد این تفاهم نامه بوده است.
همچنین استفاده از ظرفیت شرکت ها و همکاری به منظور ایجاد قطب اقتصادی کشور در تولید وسایل نقلیه الکترونیکی، همکاری در بومی سازی تولید وسایل نقلیه برقی و عمق بخشی به فناوریهای بومی و بررسی امکان استفاده از کمک های بین المللی در زمینه کاهش انتشار کربن و بهینه سازی مصرف انرژی از دیگر محورهای همکاری مشترک بین پیام و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت است.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو