به دستور وزیر اقتصاد و برای رفع مشکلات احتمالی؛

كارگروه مشترك اصناف و هیئت مقررات زدایی تشكیل می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد، کارگروهی مشترک بین نمایندگان اصناف و هیئت مقررات زدایی به منظور طی دوران گذار از ساز و کار پیشین به شیوه جدید صدور مجوز ها از طریق سامانه نوین اصناف ایران تشکیل شود.

به گزارش فرینا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی در جلسه با نمایندگان بسیج صنوف مختلف کشور که در محل این وزارتخانه برگزار شد، با بیان این مطلب، تأکید کرد: این جلسات باید بطور منظم و هفتگی برگزار شود و موارد ارجاعی و پیشنهادات نمایندگان صنوف در ارتباط با صدور مجوز ها و موارد مربوط به نظارت پسینی ایشان بر کسبه، در جلسات کارگروه مطرح و راه حلی اجماعی در این خصوص اتخاذ شود.
خاندوزی تصریح کرد: من در پایان هر هفته، صورتجلسه و موارد مورد توافق یا اختلاف بین اصناف و هیئت مقررات زدایی در کارگروه مذکور، را شخصا رؤیت خواهم کرد تا در وهله اول از برگزاری منظم جلسات اطمینان یابم و مطمئن شوم که حتما موارد توافق، عملیاتی می شود و در ادامه، اگر موردی نیز نیاز به انجام هماهنگی یا رایزنی از طرف من بعنوان وزیر اقتصاد وجود داشته باشد، انجام آن را به عهده بگیرم.
وی تأکید کرد: بنای ما در وزارت اقتصاد و هیئت مقررات زدایی اعتماد به اصناف و مشارکت آنها در تسهیل صدور مجوز ها و بهبود فضای کسب و کار کشور است و معتقدیم، در نهایت تنها خود اصناف هستند که می توانند و باید خودشان را مدیریت کنند و ما می خواهیم در این مسیر کمک حال آنها باشیم.
وزیر اقتصاد همچنین با تأکید بر تدوام حق نظارت پسینی و پیشینی اتحادیه های اصناف بر فرآیند کاری کسبه، پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: از اصناف می خواهیم با توجه به تجارب طولانی خود در هر رسته شغلی، اگر ایراد و کاستی هایی در زمینه شروط بررسی صلاحیت متقاضیان کسب و کار مشاهده می کنند، حتما موارد را اعلام کنند تا به شروط پیشین اضافه شود.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو