با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:

مشاور و سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل منصوب شد

طی حکمی از سوی امیر مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، «یوسف باور» به عنوان «مشاور و سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل» سازمان منصوب گردید.

به گزارش فرینا، در بخشی از این حکم آمده است؛ امید است با اتکال به عنایات حضرت حق، تلاش، جدیت، به کارگیری تجربه، تشریک مساعی با سایر همکاران و بهره گیری از ظرفیتهای درون و برون سازمانی ضمن ایفای مطلوب وظایف محوله و با استفاده از روش های علمی، نسبت به طراحی و اجرای فعالیت های مختلف از قبیل بررسی و تحلیل افکار عمومی، طراحی و اجرای مصاحبه ها و میزگردهای مطبوعاتی، تهیه و تدوین مطالب نشریات و تبلیغات مربوط به اهداف و برنامه های سازمان اقدام و عمل براساس ضوابط و قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی، شاهد موفقیت جنابعالی در انجام وظایف و مأموریتهای محوله باشیم.

پیشتر «حسام الدین یوسفی» این مسئولیت را بر عهده داشت.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو