مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد؛

رشد 61 درصدی صدور و تمدید پروانه کسب از ابتدای امسال در قشم

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در دو ماه نخست سال جاری 145 پروانه کسب صادر و تمدید شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 61 درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش فرینا، هرمز امیری با بیان این مطلب، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه 66 فقره پروانه کسب صادر و 79 فقره تمدید شده است.

امیری ادامه داد: همچنین در این مدت تعداد 207 مورد پرونده برای پروانه کسب در مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم ثبت شده و 21 پروانه نیز ابطال شده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری همچنین چهار مورد تقاضای تغییر شغل، شش مورد نیز تقاضای دریافت کارت مباشرت در این مدیریت به ثبت رسیده است.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش نظارت و رصد بازار، افزود: در این مدت بیش از 2360 بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش از 47 درصد افزایش نشان می دهد.

امیری با بیان اینکه در دو ماهه نخست امسال 10 پرونده به اداره تعزیرات ارسال شده است، خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت 710 کیلوگرم اقلام غیراستاندارد و غیربهداشتی معدوم شده که این رقم نسبت به سال گذشته حدود 90 درصد افزایش پیدا کرده است.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم در پایان گفت: همچنین در سال جاری با برنامه ریزی صورت گرفته دوره های آموزشی مختلفی با هدف آشنایی اصناف فعال قشم با چارچوب های قانونی، آشنایی با قوانین و مقررات و روش های نوین ارتباط با مشتریان برگزار می شود.

خبرنگار منطقه آزاد قشم امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو