مناطق آزاد ایران، پلی بين افغانستان و بازارهاي آسياي

رییس هیات اجرایی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان (شعبه خراسان رضوی) گفت: موقعيت جغرافيایی ایران و وجود مناطق آزاد با دسترسی به کانال‌های ترانزیتی مهم، امکان صادرات و واردات به افغانستان را تسهيل می‌کند. این مناطق می‌توانند به‌عنوان پلی بين افغانستان و بازارهاي آسياي مرکزي و حتی شرق آسيا و اروپا عمل کنند و تجارت ميان این مناطق را تسهيل نمایند.

به گزارش فرینا، سید هادی نبی‌زاده به ظرفیت‌های تجاري و اقتصادي کشور افغانستان اشاره کرد و افزود: کشور افغانستان در حوزه های منابع معدنی، کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی و توليدي و صنعت حمل و نقل از ظرفیت های خوبی برخور دار است و قراردادن افغانستان در قلب آسياي مرکزي و نزدیکی به بازارهاي بین‌المللی، به آن امکان ارائه خدمات به‌عنوان یک مرکز تجاري و لجستيکی را می‌دهد و فرصت‌های مناسبی را براي سرمایه‌گذاران فراهم می کند.
نبی‌زاده با بیان اینکه کشور افغانستان از فرصت هاي سرمایه‌گذاری قابل توجهی برخوردار است گفت: با توجه به اینکه بسته سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران معرفی شده است ایران می تواند براي سرمایه گذاران افغانستانی تسهيلات مالی و مالياتی ارائه کند تا آنها را ترغيب به سرمایه گذاري در کشور کند. این نکته باعث می شود تا افغانستانی‌ها بتوانند به راحتی سرمایه خود را به مناطق آزاد ایران وارد کرده و درآمدهاي حاصله را به افغانستان منتقل کنند. این امکان براي تسهيل تجارت و سرمایه‌گذاری ميان ایران و افغانستان بسيار مفيد باشد.
وی ادامه داد: شرکت هاي افغانستانی می توانند کالاهاي خود را به راحتی به مناطق آزاد ایران صادر کنند و پس از پردازش و با استفاده از امکانات لجستيکی و صادراتی مناطق آزاد، به سایر بازارها ارسال نمایند.
رییس هیات اجرایی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان (شعبه خراسان رضوی) به ایجاد منطقه آزاد مشترک یران و افغانستان اشاره کرد و افزود: این ایده می‌تواند به توسعه هر دو کشور کمک کند. منطقه آزاد مشترک با ایجاد فضای همکاری‌های تجاري ـ صنعتی و اقتصادي بين دو کشور موجب رشد و توسعه منطقه خواهد شد.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو