مدیر حسابرسی داخلی و امور مجامع سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد؛

تایید عملکرد مالی سازمان منطقه آزاد قشم در سال 1400

مدیر حسابرسی داخلی و امور مجامع سازمان منطقه آزاد قشم گفت: عملکرد مالی سازمان منطقه آزاد قشم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 به تایید سازمان حسابرسی و تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسید.

به گزارش فرینا، امید عبدی با بیان این مطلب، اظهار داشت: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 در تهران برگزار شد.

عبدی ادامه داد: در این جلسه که با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاون توسعه مدیریت و مدیران دبیرخانه شورایعالی برگزار شد، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در 29 اسفندماه ‌1400 مورد بررسی و تأیید کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در این نشست، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن قرائت گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد قشم، صورت های مالی و عملکرد سازمان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 مورد تصویب قرار گرفت.

براساس این گزارش، جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی 29 اسفند‌ماه 1400 در تاریخ 28 شهریورماه 1402 در تهران برگزار شد.

خبرنگار منطقه آزاد قشم امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو