در نشست عبدالملکی با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور مطرح شد:

نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پیشرفت اقتصادی کشور

در نشست امروز دوشنبه(3مهرماه) مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص مباحث اداری، ساختاری و اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بحث و گفتگو شد.

به گزارش فرینا، میثم لطیفی در این نشست بر نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پیشرفت اقتصادی کشور تاکید کرد.

لطیفی افزود: اهتمام دبیرخانه شورایعالی به موضوعات ساختاری و اداری در دبیرخانه و مناطق آزاد قابل تقدیر است. همکاری این دو مجموعه می‌تواند در راستای ارتقاء کارآیی و اثربخشی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اثربخش باشد.
 

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو