عبور اولین اتوبوس آفرود ایران در منطقه آزاد ارس از رود ارس

کلیپ| عبور اولین اتوبوس آفرود ایران در منطقه آزاد ارس از رود برای حضور بازدیدکنندگان در محل پروژه جزیره گردشگری ارس
برچسب ها : منطقه آزاد ارس
خبرنگار منطقه آزاد ارس امتیاز به خبر :