با حکم مشاور رییس جمهور؛

«مشاور دبیر در حوزه طرح تحول مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» منصوب شد

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مجتبی ثابتی» به عنوان «مشاور دبیر در حوزه طرح تحول مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «سعید محمد» در این حکم آورده است؛

جناب آقای مجتبی ثابتی

نظر به تجربیات و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «مشاور دبیر در حوزه طرح تحول مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» منصوب می شوید.

فعالسازی دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات، جذب فناوری های نوین، افزایش تولید، افزایش اشتغال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از جمله محورهای کاری است که می بایست در حوزه جنابعالی بصورت ویژه دنبال شود.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری تمامی همکاران در ایفای وظایف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موفق باشید.

توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :