رفع تصرف 53.8 هزار مترمربع اراضی خالصه در 6 روستای قشم

رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف 30 قطعه زمین به مساحت 53 هزار و 889 متر مربع از اراضی خالصه واقع در 6 روستای جزیره قشم از سوی این یگان خبر داد.

به گزارش فرینا به نقل از خبرگزاري فارس، مصطفی مازندرانی ارزش تقریبی این قطعات زمین رفع تصرف شده را جمعا 722 میلیارد و 890 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: رفع تصرف همه  این اراضی وفق دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم انجام شد.
مازندرانی، بیشترین اراضی رفع تصرف شده را در میان این شش روستا واقع در روستای تورگان با 25هزار و 540 مترمربع اعلام کرد و افزود: این اراضی خالصه در قالب 8 قطعه به ارزش 510 میلیارد و 800 میلیون ریال با همکاری مامورین پلیس امنیت اقتصادی قشم و با تخریب پی سنگی رفع تصرف شد.
وی روستای نقاشه را دومین روستا از نظر میزان مساحت اراضی رفع تصرف شده در میان این شش روستا خواند و گفت: ماموران یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم با حضور نماینده دادستان و نمایندگان اداره کل حراست، مدیریت حقوقی و قرادادها و مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد قشم همچنین با همکاری شایان معاونت عملیات فرماندهی دریابانی و مامورین پلیس امنیت اقتصادی قشم نسبت به رفع تصرف و تخریب دیوار چینی تعداد 17 قطعه از اراضی خالصه واقع در خارج از محدوده طرح هادی روستای نقاشه (محله گاچو) جمعا به مساحت20 هزار و 175 متر مربع به ارزش تقریبی 201 میلیارد و 750 میلیون ریال بدون هیچگونه تلفات وخسارات مالی و جانی اقدام کرده است.
رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم، دو روستای سهیلی و مسن را مجموعا با شش هزار و 524 مترمربع اراضی رفع تصرف شده در رده های بعدی در میان این شش روستا اعلام کرد و افزود: این میزان اراضی در قالب سه قطعه زمین شامل یک قطعه از اراضی خالصه واقع در خارج از محدوده روستای سهیلی و دو قطعه از اراضی خالصه خارج از طرح هادی روستای مسن جمعا به ارزش شش میلیارد و 990 میلیون ریال با همکاری مامورین پاسگاه انتظامی لافت و پاسگاه مرزی دریایی شیب دراز بدون هیچگونه تلفات وخسارات مالی و جانی رفع تصرف شد.  
مازندرانی، درخصوص اراضی رفع تصرف شده در دو روستای طولا و تلمبو که از نظر میزان مساحت اراضی رفع تصرف شده در میان این شش روستا در انتهای این رده بندی قرار می گیرند هم گفت: این یگان با همکاری مامورین پلیس امنیت اقتصادی قشم نسبت به رفع تصرف و تخریب دیوار چینی تعداد دو قطعه از اراضی خالصه واقع در روستاهای طولا و تلمبو جمعا به مساحت 1650 متر مربع به ارزش تقریبی سه میلیارد و 350 میلیون ریال بدون هیچگونه تلفات وخسارات مالی و جانی اقدام کرده است.
وی با تاکید بر تداوم این این گونه اقدامات برای احقاق حقوق مردم جزیره از حمایت های قانونی امید مهدوی مجد دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم و همچنین از فرماندهی نیروی انتظامی و فرماندهی دریابانی این شهرستان و سایرمسئولینی که در این امر با یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم همکاری داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

خبرنگار منطقه آزاد قشم امتیاز به خبر :