توسعه ترانزیت و لجستیک بین المللی از استراتژی های اصلی توسعه متوازن ارس

تاریخ : شنبه 4 تير 1401        عکاس :

به گزارش فرینا، مجید کیانی در اولین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان گفت: در بروزرسانی طرح جامع لازم است توسعه بخش ترانزیت و لجستیک بین المللی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی توسعه متوازن ارس لحاظ شود. زیرا این امر باعث ارتقای امنیت استراتژیک کشور در سایه جذب، دپو و ترانزیت محصولات کشاورزی، مواد غذایی و محصولات صنعتی می شود و منطقه آزاد ارس با توجه به ظرفیت های ذاتی، سوابق تاریخی و تحولات منطقه ای و بین المللی می تواند به هاب لجستیک و ترانزیت مرزی شمالغرب ایران تبدیل شود.

 کیانی با تاکید بر برنامه محوری در تعیین سیاست های اجرایی افزود: منطقه آزاد ارس، از برخی استراتژی های اصلی طرح جامع توسعه خود فاصله گرفته و امروز باید طرح جامع و استراتژی های توسعه ارس، بر اساس منطق توسعه متوازن و شرایط محیط داخلی و خارجی، از طریق مدیریت طرح و برنامه بروزرسانی شود.

 وی یادآور شد: با بروز شدن طرح جامع تمامی واحد های سازمان ضرورت دارد به برنامه های مرتبط با حوزه کاری خودشان مسلط باشند و ارزیابی تحقق برنامه های طرح جامع از سوی واحد های سازمان در مقاطع 3 ماهه مبنای بسیاری از تصمیمات در حوزه منابع انسانی و مدیریتی خواهد بود.

گفتنی است؛ جلسه شورای معاونین و مدیران با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تشکیل شد.نظرات بینندگان