مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم خبر داد؛

«کیف سرمایه گذاری» منطقه آزاد قشم تهیه می شود

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم از تهیه و تدوین «کیف سرمایه گذاری» منطقه آزاد قشم با هدف تسهیل فرآیند سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران علاقه مند حوزه های مختلف در این منطقه خبر داد.

به گزارش فرینا، محسن اتابکی در پنل تخصصی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه مناطق آزاد با رویکرد حوزه انرژی، گفت: موقعیت ژئواکونومیک، مزیت های قانونی مناطق آزاد و ظرفیت های طبیعی موجود در جزیره قشم سه حوزه اصلی برای حضور سرمایه گذاران در این منطقه است.
اتابکی خاطرنشان کرد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم به عنوان بازوی اجرایی کمک به سرمایه گذاران با هدف تسهیل فرآیند سرمایه گذاری با همکاری معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم و مدیریت های زیرمجموعه آن؛ «کیف سرمایه گذاری» را تهیه کرده و در آینده نزدیک از آن رونمایی می کند.
مدیر مرکز بین المللی منطقه آزاد قشم نیز در این پنل تخصصی، گفت: تعامل در نظام بین المللی می تواند زمینه را برای حضور سرمایه گذاران خارجی و انتقال تکنولوژی های روز دنیا به کشور فراهم کند.
فرزاد خلفی، ادامه داد: بهبود فرآیندهای مربوط به اخذ مجوزهای سرمایه گذاری و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه گذاران و ارائه چشم انداز مثبت از آینده، می تواند موجب انگیزه سرمایه گذاران حوزه های مختلف شود.
خلفی در پایان با اشاره به ضرورت حذف قوانین و دستورالعمل هایی که مانع حضور سرمایه گذاران می شود، گفت: منطقه آزاد قشم با توجه به مزیت های قانونی ویژه مناطق آزاد قشم و ظرفیت های موجود، می تواند یکی از قطب های اصلی در حوزه انتقال دانش و جذب سرمایه گذاری در کشور باشد.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :